Rynek w Wiskitkach

Budynek Urzędu Gminy – Wiskitki

Odnowione centrum Guzowa

Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kownackiej w Wiskitkach

Stacja uzdatniania wody w Feliksowie

Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach

Nowy podział wyborczy w gminie

środa, 01 października 2014
Nowy podział wyborczy w gminie
Zgodnie z nowymi przepisami, zmieniającymi ustawę - kodeks wyborczy Rada Gminy w Wiskitkach dokonała nowego podziału gminy na stałe obwody głosowania. Zostały one utworzone w celu przeprowadzenia wyborów przedstawicielskich tak, aby wyborcy mieli jak najmniejsze do nich odległości i jak najłatwiejszy dojazd. Dla wielu mieszkańców te zmiany oznaczają inne miejsce głosowania. Szczegóły podziału dostępne są w rozwinięciu.
 

Wybory 16 listopada 2014 roku- ważne informacje

poniedziałek, 29 września 2014
Trwają przygotowania do wyborów samorządowych. Powołane zostały składy Komisji Wyborczych (gminnych, powiatowych, miejsko- gminnych). Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 listopada 2014 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Czytaj więcej na stronie numer 2.
...

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wiskitkach

piątek, 26 września 2014
W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wiskitkach postanowieniem Nr 229/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 września 2014 roku wchodzą:
1.Wiesława Alicja Zdunek- przewodnicząca,
2.Małgorzata Katarzyna Adamczyk- zastępca przewodniczącego,
3.Alicja Bogusława Bogucka- członek,
4. Elzbieta Dziubińska - członek,
5. Teresa Kacprzak - członek,
6. Marzena Pachnik - członek,
7. Anna Matgorzata Szlaga - członek.

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, w piątki w godzinach 8.00-15.00. 6 i 7 października w godzinach 8.00-18.00, 7 i 17 października w godzinach 8.00-24.00.


 

6900 złotych ministerialnej dotacji trafi do Biblioteki w Wiskitkach

wtorek, 23 września 2014
6900 złotych ministerialnej dotacji trafi do Biblioteki w Wiskitkach
To kolejny rok kiedy Biblioteka w Wiskitkach otrzymuje ministerialną dotację. Wniosek złożony w czerwcu uzyskał akceptację. Już wiadomo, że do Biblioteki na zakup nowości książkowych trafi 6900 złotych.

Jest to o 100 złotych mniej niż w roku ubiegłym- przypomina kierownik Biblioteki Anna Smolarek. Pieniądze posłużą na zakup nowości, jedna trzecia tej kwoty ma zostać zagospodarowana na wzbogacenie księgozbioru o propozycje dla dzieci.

To dobry czas dla Biblioteki, która już czeka także na nowy sprzęt w tym 5 komputerów w ramach projektu M@zowszanie. Wszystko wskazuje na to, że już w listopadzie pojawią się nowe urządzenia z których będą mogli korzystać mieszkańcy.

W planach także szkolenia i pomoc w poszukiwaniu pracy dla tych którzy jej nie mają. J&A Media
...

Bractwo KERIN na święcie szkoły w Guzowie

wtorek, 23 września 2014
Bractwo KERIN na święcie szkoły w Guzowie
22 września Szkoła Podstawowa w Guzowie obchodziła swoje święto.

Od kilkunastu lat uroczystość dzielona jest na dwa etapy, odbywa się we wrześniu oraz 21 marca. Przypomnijmy 15 marca 1978 roku zmarł Patron placówki- Aleksander Kamiński.

Szkoła stara się realizować patriotyczne założenia oraz zachęca młodych ludzi do aktywności zuchowej i harcerskiej. W tym roku założenia pracy z uczniami związane są między innymi z hasłem ,, Kocham Boga i Ojczyznę”.

Dzieci będą nabywały także umiejętności dworskich, dziewczęta będą przygotowywały dworskie przyjęcia, chłopcy staną się rycerzami. Pierwszą próbę już mieli. 22 września szkołę odwiedzili członkowie Bractwa Rycerskiego KERIN. Dzięki czemu młodzi ludzie wzięli udział w pokazie historycznym. Była to interesująca lekcja.

Nowy garaż powstanie przy strażnicy OSP w Jesionce

wtorek, 23 września 2014
Nowy garaż powstanie przy strażnicy OSP w Jesionce
Niebawem budynek OSP w Jesionce czeka rozbudowa. Jeszcze w tym roku przy starym obiekcie stanie nowy garaż.

W planach wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian do stropu, kominów, więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, w istniejącej części strażnicy, tynków wewnętrznych, posadzek na gruncie,sufitów podwieszanych, malarskich, stolarki wewnętrznej elewacji części dobudowanej, zewnętrznych- opaska, podjazd i schody, instalacji wody zimnej, ciepłej i CO, kanalizacji zewnętrznej ze zbiornikiem, instalacji elektrycznej i odgromowej.

W starej części obiektu planowane są drobne prace wykończeniowe. Inwestycja będzie kosztowała blisko 200 tysięcy złotych. Inwestycja usprawni pracę strażaków. Warto dodać, że jednostka OSP w Jesionce jest bardzo aktywna.

Strażacy nie tylko pomagają na co dzień ale i włączają się w społeczne akcje, biorą udział w zawodach sportowych, informacje o OSP znaleźć można także w sieci internetowej.
...

Blisko100 dzieci skorzysta z ,,Wyprawki szkolnej” w Gminie Wiskitki

wtorek, 23 września 2014
Blisko100 dzieci skorzysta  z ,,Wyprawki szkolnej” w Gminie Wiskitki
Blisko 100 uczniów z Gminy Wiskitki skorzysta z programu ,,Wyprawka szkolna”. Wnioski przyjmowane były do połowy września.

Gmina na ten cel przeznaczy blisko 300 tysięcy złotych. Pomoc jest zróżnicowana zależna od przepisów. I tak, w przypadku uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych wyniesie- 225 złotych, w przypadku klas szóstych- 325 złotych, w przypadku uczniów 3 klasy liceum i 3 klasy technikum- 445 złotych. Uczniowie niepełnosprawni otrzymają- 335 złotych.

Wyprawka to zwrot kosztów poniesionych na zakup książek. Dochód uprawniający do przyznania wyprawki szkolnej nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 539 złotych na jedną osobę w rodzinie. Wypłata wyprawek trwa do listopada. Wnioski o wyprawki składane były w szkołach. J&A Media

Wystawa twórców w Galerii U Nas

wtorek, 23 września 2014
Wystawa twórców w Galerii U Nas
W Galerii U Nas w Puszczy Mariańskiej oglądać można wystawę prac artystów z terenu Gmin: Wiskitki, Puszcza Mariańska i Bolimów. Otwarcie wystawy odbyło się 7 września podczas Dożynek Powiatowo- Gminnych.

Prezentowane są na niej dzieła malarskie, gobeliny, rzeźby, hafty, rękodzieło. -Mamy wielu znakomitych artystów, którzy chcą się dzielić swoim talentem i cieszą tym innych- mówi Mirosława Łada z Galerii. Jednocześnie zaprasza na wystawę by móc samemu podziwiać to wszystko co ofiarowali artyści.

Znajdziemy tutaj portrety rodzinne, pejzaże, rzeźbę sakralną, gobeliny, rękodzieło artystyczne. Wśród artystów wystawiających są między innymi :Zbigniew Błaszczyk,Leszek Pliniewicz, Helena Trojańczyk, Paulina Suszyńska, Państwo Konopczyńscy, Edward Buczek, Tadeusz Smoliński, Marek Roguski, Jagoda Domagała, Bogumiła Zielińska, Tomasz Piejak (znany z poprzedniej wystawy poświęconej Papieżowi Świętemu Janowi Pawłowi II), Zdzisława Kucharska, Elżbieta i Leszek Waszkiewiczowie, Beata Pękała, Kinga Micewicz, Jan Kowara, Agnieszka Szymańska.
...

Stypendia dla uczniów z Gminy Wiskitki

wtorek, 23 września 2014
Stypendia dla uczniów z Gminy Wiskitki
Gmina Wiskitki realizuje wypłatę stypendiów dla uczniów najbardziej potrzebujących wsparcia. Osoba ubiegająca się o stypendium musi sprostać kryterium dochodowemu.

Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 456 złotych.

Do Urzędu Gminy Wiskitki wpłynęło już blisko 160 wniosków o przyznanie wsparcia. Wysokość stypendium będzie uzależniona od ministerialnej dotacji, do stypendium dopłaci także Gmina. Wypłatę stypendiów przewiduje się na listopad- grudzień.

Jak informuje Bożena Błaszczyk z Gminnego Zespołu ds. Oświaty stypendia wypłacane będą najprawdopodobniej dwa razy w roku szkolnym, jesienią i wiosną. Nie można dziś mówić o kwocie, jednak w zeszłym roku 1 rata wyniosła- 193 złotych, druga- 270 złotych. Rok temu wypłaconych zostało 200 stypendiów. J&A Media

Kanalizacja w realizacji

wtorek, 23 września 2014
Kanalizacja w realizacji
Zakończył się II etap, drugiej części realizacji inwestycji kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiskitki. Wykonawca ma za zadanie przywrócić drogi do stanu sprzed inwestycji- informuje Wójt Gminy Franciszek Grzegorz Miastowski

Ten duży i ważny dla Gminy projekt, który uzyskał ponad 26 milionowe dofinansowanie unijne jest realizowany. Teraz prace trwają w Wiskitkach. W weekend wykonano przejście pod drogą powiatową Miedniewice- Szymanów. Prace prowadzone są w ulicy Topiel, w Armii Krajowej, w ulicy Żyrardowskiej, Guzowskiej.

Kanalizacja jest już czynna w Guzowie, korzysta z niej blisko siedemset osób. Przed Gminą realizacja ostatnich trzech części zadania. W czerwcu przyszłego roku planowane jest zakończenie całego projektu. Tymczasem samorząd myśli o jego kontynuacji. Gmina zleciła wykonanie projektu na kanalizację w Jesionce, Starych i Nowych Kozłowicach.
...
Wpisy 1-10 (z 867)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Dane adresowe:

  Urząd Gminy w Wiskitkach
  ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
  NIP: 838-14-26-466

Dane kontaktowe:

tel.: (46) 856 72 12, (46) 856 72 16
tel.: (46) 856 72 84, (46) 855 47 58
e-mail:
sekretariat@wiskitki.pl
fax: (46) 855 41 54

Godziny pracy Urzędu:

pon, śr, czw  8:00 – 16:00
wtorek  8:00 – 17:00
piątek 8:00 - 15:00

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij