Rynek w Wiskitkach

Budynek Urzędu Gminy – Wiskitki

Odnowione centrum Guzowa

Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kownackiej w Wiskitkach

Stacja uzdatniania wody w Feliksowie

Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach

Parking na 80 miejsc w Miedniewicach

niedziela, 25 stycznia 2015
Parking na 80 miejsc w Miedniewicach

 W pierwszej połowie tego roku przy sanktuarium w Miedniewicach powstanie parking na 80 miejsc. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został rozstrzygnięty w połowie stycznia br. Jeśli pogoda pozwoli, parking może powstać do kwietnia br. Powstanie na działce między istniejącym wyasfaltowanym miejscem do parkowania, a budynkiem OSP Miedniewice. Dziś istnieje tam ogrodzona, pusta działka, która jest udostępniana parafianom i pielgrzymom na prowizoryczny parking w razie potrzeby. Dlatego teren ten został wzmocniony warstwą kruszywa i destruktu. Dzięki inwestycji miejscowość, sanktuarium oraz parafianie zyskają solidny parking, który pomieści 80 samochodów. 73 miejsca zaprojektowano dla samochodów osobowych, 3 miejsca dla autokarów i 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parking zostanie wzmocniony, odwodniony i wybrukowany.

Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników

sobota, 24 stycznia 2015
Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł. Terminy składania wniosków przez producentów rolnych tj.: od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., oraz - od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami ) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, oraz 1 -31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druk wniosku można znaleźć pod tym adresem:

http://wiskitki.bip.net.pl/?a=521

...

Sesja Budżetowa- 27 stycznia

sobota, 24 stycznia 2015
Sesja Budżetowa- 27 stycznia

 Na jednej z najważniejszych Sesji w roku spotkają się 27 stycznia Radni Rady Gminy Wiskitki. Radni skupią się na omówieniu i uchwaleniu przygotowanego planu finansowego na 2015 rok. W porządku obrad znalazło się 12 punktów. Radni powołają Komisje Oświaty, Kultury i Promocji, oraz Komisję Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. W punkcie 9 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na ten rok. Obrady rozpoczną się w sali konferencyjnej UG o godzinie 11.00. Poniżej porządek obrad V Sesji. Zaprasza Przewodniczący Rady Gminy Wiskitki Andrzej Lemański.


Konkursu o Laur Marszałka, zgłoszenia do 28 lutego

czwartek, 22 stycznia 2015
Konkursu o Laur Marszałka, zgłoszenia do 28 lutego

Dotychczasowe sześć edycji Konkursu O Laur Marszałka wyłoniło 92 nagrodzonych produktów oraz 13 produktów wyróżnionych. Do udziału w konkursie we wszystkich poprzednich edycjach zgłoszono około 600 produktów. Organizatorem Konkursu Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014 jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa. Zgodnie z Regulaminem: wytwórcy konkurują w dwóch grupach: A – producenci indywidualni: prowadzący działalność w zakresie produkcji żywności przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne ( osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, itp. B – producenci rynkowi: prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności z przeznaczeniem jej do sprzedaży rynkowej. 

...

Gmina Wiskitki otrzymała dotację na usuwanie i unieszkodliwiane azbestu

wtorek, 20 stycznia 2015
Gmina Wiskitki otrzymała dotację na usuwanie i unieszkodliwiane azbestu
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2014r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji , w kwocie 32378,00 zł”

Gmina Wiskitki decyzją Zarządu z dnia 07.10.2014r., kolejny raz otrzymała 85% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2014r”. Dofinansowanie uzyskano w ramach Konkursu OZ - 21
- Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 38091,83 zł.

Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW w Warszawie wynosi: 32378,00 zł. W ramach zrealizowanego zadania został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 130,48 Mg, a tym samym 8698,67 m2. Realizacja projektu pozwoliła na usunięcie azbestu z 57 posesji. Prace w ramach zadania wykonywała firma TONSMEIER CENTRUM Sp. Z o.o.

W 2014r. Gmina Wiskitki zrealizowała dwa projekty polegające na utylizacji azbestu. Łączna kwota pozyskanych dotacji z WFOŚiGW wyniosła: 38454,00 zł. W ramach pozyskanych środków usunięto azbest z 69 posesji.

W bieżącym roku również planujemy ubiegać się o dotacje na ten cel.


 

Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych

wtorek, 20 stycznia 2015
Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych
Tradycyjnie już Gmina Wiskitki zaprosiła niepełnosprawne dzieci na spotkanie świąteczne. To czwarty raz kiedy najmłodsi doświadczeni przez los wraz z rodzicami i opiekunami oraz samorządowcy wspólnie biesiadują. Tak było i tym razem.

Uroczystość odbyła się w piątek 16 stycznia w budynku Gimnazjum. Spotkanie doskonale przygotowane, z animacjami, prezentami, muzyką, wspólną zabawą, malowaniem twarzy. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Wójt Gminy Franciszek Grzegorz Miastowski zapewnił, że samorząd jest zawsze do dyspozycji rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy często zmagają się z różnymi trudnościami. Życzenia noworoczne złożył w imieniu Rady Gminy i własnym także Przewodniczący Andrzej Lemański. W sumie zaproszenie na spotkanie otrzymało 45 młodych ludzi.

Na każdego czekał prezent, specjalnie przygotowany i dobrany – mówi Bożena Kaźmierczuk z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dzieci były radosne i chętnie włączały się we wspólną zabawę. J&A Media
...

Ferie w Gminie Wiskitki

czwartek, 15 stycznia 2015
Ferie w Gminie Wiskitki

Placówki oświatowe Gminy Wiskitki zorganizują dla dzieci zajęcia podczas ferii zimowych. Propozycji jest wiele i są różnorodne, także wyjazdy na sen do Żyrardowa lub Sochaczewa. Poniżej program ferii w poszczególnych szkołach.
Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie :
Zajęcia w godz. od 9.30 do godz. 13.30
19.01.2015 r. – zajęcia komputerowe, „Góra Grosza”;
20.01.2015 r. – zajęcia rozwijające logiczne myślenie, zajęcia plastyczne;
21.01.2015 r. – terapia pedagogiczna, gry planszowe, zajęcia językowe;
22.01.2015 r. – zajęcia językowe, zajęcia plastyczne;
23.01.2015 r. – wyjazd na lodowisko w Żyrardowie;
26.01.2015 r. – wyjazd na basen w Sochaczewie;
27.01. 2015 r. – zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe;
28.01.2015 r. – zajęcia plastyczne, gry i zabawy umysłowe;
29.01.2015 r. – zajęcia umuzykalniając, gry i zabawy sportowe;
30.01.2015 r. – zajęcia biblioteczne, zajęcia sportowe.

Konferencja MODR -u o efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym

czwartek, 15 stycznia 2015
Konferencja MODR -u o efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym
 W powiecie żyrardowskim odbyła się konferencja na temat efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem rolnym z uwzględnieniem promocji własnych produktów oraz z wykorzystaniem unijnych funduszy. Wśród prelegentów była Grażyna Nachtman, która mówiła o przewidywanych skutkach wprowadzenia podatku dochodowego w polskim rolnictwie. Jak podkreślała przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym mają być przychody uzyskane ze sprzedaży produktów i usług realizowanych w ramach działalności rolniczej o wartości powyżej 100 tysięcy złotych. Przedmiot opodatkowania ma być sprzedaż własnych produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, usługi agroturystyczne (liczba pokoi5) ,usługi własnym sprzętem do wysokości przychodów 10 tysięcy złotych, sprzedaż przetworzonych w gospodarstwie własnych produktów do wartości 5 tysięcy złotych, dzierżawa gospodarstwa, jego części oraz składników majątku gospodarstwa. Inne składniki przychodu: otrzymanie odszkodowania w ramach działalności rolniczej, sprzedaż składników majątku używanych w działalności rolniczej. Nie będzie wliczana wartość produktów zużytych na potrzeby własne i działalności rolniczej.


...

Gmina Wiskitki w trosce o dzieci niepełnosprawne

środa, 14 stycznia 2015
Gmina Wiskitki w trosce o dzieci niepełnosprawne
Od czterech lat Gmina Wiskitki zaprasza dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami na spotkanie świąteczne. Odbędzie się ono w piątek 16 stycznia w Gimnazjum, początek godzina 12.30. W tym roku udział w nim weźmie 45 mieszkańców do których tradycyjnie już przyjdzie Święty Mikołaj. - Będą prezenty, atrakcje, animacje, tak by wszyscy wyszli zadowoleni- mówi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach Bożena Kaźmierczuk. Dzieci otrzymają prezenty, życzenia, będzie wspólne kolędowanie i poczęstunek. Spotkania przynoszą niezwykle wzruszające chwile, integrują. J&A Media Fot. archiwum

Spotkanie świąteczne Koła Gospodyń Wiejskich z Wiskitek

środa, 14 stycznia 2015
Spotkanie świąteczne Koła Gospodyń Wiejskich z Wiskitek
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wiskitek tradycyjnie już zaprosiły na spotkanie świąteczne. Odbyło się w sobotę, 10 stycznia w siedzibie Koła w remizie strażackiej w Wiskitkach. Zaproszenie przyjęli członkowie KGW, samorządowcy, współpracownicy Koła, miedzy innymi Wójt Franciszek Grzegorz Miastowski, Przewodniczący RG Andrzej Lemański, Dyrektor Gimnazjum Maciej Puchała, Radne: obecna Agnieszka Szymańska i była Hanna Lipińska. Koło zrzesza dziś ponad czterdzieści osób. Uczestnictwo w jego pracach to doskonała forma spędzania wolnego czasu, doskonalenia umiejętności artystycznych, integracja i wspólne biesiadowanie. KGW z Wiskitek od lat organizuje doroczne wianki i świąteczne spotkania. Ponadto panie założyły zespół muzyczny i promują Gminę także poza jej granicami. Podczas sobotniego spotkania Przewodnicząca Koła Jadwiga Kapusta życzyła wszystkim zdrowia i zadowolenia, zapraszała także nowe osoby do włączenia się w działalność organizacji. Wiele serdeczności padło ze strony samorządowców, którzy zapewnili, że nadal będą wspierać KGW. J&A Media
...
Wpisy 1-10 (z 965)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Dane adresowe:

  Urząd Gminy w Wiskitkach
  ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
  NIP: 838-14-26-466

Dane kontaktowe:

tel.: (46) 856 72 12, (46) 856 72 16
tel.: (46) 856 72 84, (46) 855 47 58
e-mail:
sekretariat@wiskitki.pl
fax: (46) 855 41 54

Godziny pracy Urzędu:

pon, śr, czw  8:00 – 16:00
wtorek  8:00 – 17:00
piątek 8:00 - 15:00

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij