Rynek w Wiskitkach

Budynek Urzędu Gminy – Wiskitki

Odnowione centrum Guzowa

Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kownackiej w Wiskitkach

Stacja uzdatniania wody w Feliksowie

Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach

Trwa renowacja barokowej figury NMP z Miedniewic

niedziela, 23 listopada 2014
 Trwa renowacja barokowej figury NMP z Miedniewic

Figura była umieszczona na jońskiej kolumnie. Wyobraża Najświętszą Pannę Maryję Niepokalanego Poczęcia depczącą głowę węża. Pochodzi z 1796 roku. Od ponad dwóch wieków stała w tym samym miejscu, na dziedzińcu otoczonym krużgankami, przed głównym wejściem do barokowego kościoła w Miedniewicach. Latem tego roku, została zdemontowana i przekazana do pracowni konserwatorskiej, gdzie odzyska dawny wygląd. - Ze względu na autentyczność oraz zachowaną łacińską inskrypcje na postumencie oraz polichromie na figurze, jest to zabytek wysokiej klasy- zapewnia konserwator zabytków Piotr Owczarek.

30 rodzin czeka na pomoc Szlachetnej Paczki

sobota, 22 listopada 2014
 30 rodzin czeka na pomoc Szlachetnej Paczki

Od soboty 22 listopada można zostać darczyńcą Szlachetnej Paczki. Projekt uruchomił bazę rodzin w internecie na stronie www.szlachetnapaczka.pl. W rejonie Żyrardów (powiat żyrardowski) na pomoc czeka 30 rodzin. Może ich być jednak więcej, bo do projektu zgłoszono ponad 100 rodzin, a rekrutacja potrwa jeszcze tydzień. Szlachetna Paczka to jedna z bardziej rozpoznawalnych akcji pomocowych w Polsce, po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku przez studentów z duszpasterstwa kierowanego przez ks. Jacka WIOSNĘ Stryczka. Wtedy pomogła 30 rodzinom. Dziś co roku, dzięki wolontariuszom w całym kraju pomoc dociera do kilkunastu tysięcy rodzin. Jej finał przypada w okresie Bożego Narodzenia.

...

Tlenek węgla znów groźny

sobota, 22 listopada 2014
 Tlenek węgla znów groźny

Rozpoczął się sezon grzewczy, znów wzrasta zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Od początku jesieni na terenie powiatu żyrardowskiego nie doszło do zatruć tlenkiem, ale strażacy kilkakrotnie odbierali sygnały dotyczące zagrożenia podtruciem tlenkiem węgla. Obawy mieszkańców są uzasadnione, ten bezwonny, śmiertelny gaz jest niewyczuwalny. Kiedy znajduje się w nadmiernej ilości człowiek odczuwa zmęczenie, senność i mdłości. Jeśli podtruty człowiek zaśnie, może już się nie obudzić. W ostatnim sezonie grzewczym 2013/14 prawie 2300 osób zostało poszkodowanych na skutek ulatniającego się tlenku węgla, a ponad 60 poniosło śmierć. Aby uniknąć zagrożenia należy pamiętać o czyszczeniu przewodów wentylacyjnych, regularnych przeglądach urządzeń grzewczych i montażu czujników tlenku węgla, zleca straż pożarna

Uchwała GKW w Wiskitkach

środa, 19 listopada 2014
Uchwala NR 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wiskitkach z dnia 17.11. 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego glosowania w wyborach Wójta Gminy Wiskitki w dniu 30 listopada 2014 r. Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.)
Gminna Komisja Wyborcza w Wiskitkach stwierdza, co następuje:

§1.
1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z trzech kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Wiskitki, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na Wójta Gminy Wiskitki w ponownym głosowaniu są:
1) MIASTOWSKl Franciszek Grzegorz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Obywatelska
2) MITURA Rafał
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wiskitki
4. Głosowanie zostanie przeprowadzone dnia 30 listopada 2014r., w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r.
§2.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu i BIP-ie oraz rozplakatowanie obwieszczeń na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Wiskitki.

Wiesława Zdunek- Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Wiskitkach

...

Gminna Komisja Wyborcza policzyła głosy

środa, 19 listopada 2014
Gminna Komisja Wyborcza policzyła głosy
Znany jest już skład Rady Gminy Wiskitki nowej kadencji. Będzie druga tura wyborów Wójta Gminy. W dogrywce z urzędującym Wójtem Franciszkiem Grzegorzem Miastowskim zmierzy się Rafał Mitura, dotychczasowy Radny Rady Gminy. Na trzeciego z kandydatów Mariusza Mrówkę oddano 718 głosów, na Rafała Miturę 1594, na Franciszka Grzegorza Miastowskiego 2307.

W nowej Radzie Gminy pracować będą: Edward Majewski (Wspólnota Obywatelska), Dariusz Pieńkosz (KKW Mariusza Mrówki), Leszek Kopczewski (Wspólnota Obywatelska), Marek Bednarek (KKW Mariusza Mrówki), Paweł Dziemiańczyk (Nasza Gmina Wiskitki), Janusz Trzciński (KWW Mariusza Mrówki), Andrzej Ciesielski (KWW Mariusza Mrówki), Bogdan Sygienko (Wspólnota Obywatelska), Sławomir Milczarek (Wspólnota Obywatelska)), Leszek Śmigiera (PiS), Andrzej Lemański (KWW Działki), Stanisław Kajrukszto (Wspólnota Obywatelska), Jacek Wawrzyniak (Wspólnota Obywatelska) Agnieszka Szymańska (Nasza Gmina Wiskitki), Rafał Mitura (Nasza Gmina Wiskitki). J&A Media

Za nami wybory samorządowe.

środa, 19 listopada 2014
Za nami wybory samorządowe.
W niedzielę 16 listopada wybraliśmy skład przyszłej Rady Gminy Wiskitki. Poniżej prezentujemy listę osób, które otrzymały największą liczbę głosów w poszczególnych okręgach.

W niedzielę wybieraliśmy też Wójta, tutaj jednak w naszej gminie będziemy mieć drugą turę,  odbędzie się 30 listopada. Zmierzą się w niej Franciszek Grzegorz Miastowski, który uzyskał 2307 głosów i Rafał Mitura na którego głosowało 1594 osób. Na trzeciego z kandydatów Mariusza Mrówkę głosowało 718 osób.

Protokoły podsumowujący wybory znajdują się w zakładce Wybory Samorządowe 2014.


...

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

piątek, 14 listopada 2014
Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Wiskitkach z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Na podstawie art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast(Dz. U. z 2014 r., poz. 1134), Gminna Komisja Wyborcza uchwala co następuje:
§ 1
Do przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Wiesława Alicja Zdunek

Czytaj więcej, strona numer 2

Święto Niepodległości w Wiskitkach

piątek, 14 listopada 2014
Święto Niepodległości w Wiskitkach
Gmina Wiskitki dba o tożsamość, historię i kulturę. Święta narodowe gromadzą mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, politycznych, szkół, władz samorządowych, duchowieństwa, strażaków. Tak było i w tym roku. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, wciągnięcia flagi na maszt oraz koncertu orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiskitkach. Później o godzinie 10.00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. -Obchodzimy dziś dzień szczególny, Narodowe Święto Niepodległości. Wskrzeszamy historyczny fakt z 1918 roku, przełomowy w dziejach naszego kraju, kiedy po 123 latach ucisku i niewoli nieobecności Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa na mapie Europy wróciliśmy jako kraj rzeczywistości europejskiej- mówił Franciszek Grzegorz Miastowski Wójt Gminy Wiskitki. -Stało się to dzięki rodzimej kulturze, pielęgnowanej i pieczołowicie strzeżonej w polskich domach, dzięki zjednoczeniu sił naszych pradziadów i ojców- dodał samorządowiec. - Fakt odzyskania państwa był wynikiem zarówno mądrości polityków, dyplomatów oraz woli i determinacji narodu- podkreślił Wójt Wiskitek. J&A Media
...

Stawki podatku na 2015 rok, radni obniżyli stawkę podatku rolnego

piątek, 14 listopada 2014
Stawki podatku na 2015 rok, radni obniżyli stawkę podatku rolnego
Znane są stawki podatków na przyszły rok w Gminie Wiskitki. Od gruntów a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,80 złotych od 1 m2 powierzchni; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,51 złotych od 1 ha powierzchni; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,27 złotych od 1 m2 powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych- 0,65 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej;

Rusza kolejny etap budowy kanalizacji

czwartek, 13 listopada 2014
Rusza kolejny etap budowy kanalizacji
Gmina Wiskitki ogłosiła kolejny przetarg związany z budową kanalizacji. Do 29.12.2014 zainteresowane firmy będą składać swoje oferty. W trzecim etapie robotami kanalizacyjnych objęta zostanie miejscowość Łubno. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 4 miesiące na zrealizowanie prac.
Poniżej mapa obrazująca zakres robót. A szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdziecie w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.
...
Wpisy 1-10 (z 907)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Dane adresowe:

  Urząd Gminy w Wiskitkach
  ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
  NIP: 838-14-26-466

Dane kontaktowe:

tel.: (46) 856 72 12, (46) 856 72 16
tel.: (46) 856 72 84, (46) 855 47 58
e-mail:
sekretariat@wiskitki.pl
fax: (46) 855 41 54

Godziny pracy Urzędu:

pon, śr, czw  8:00 – 16:00
wtorek  8:00 – 17:00
piątek 8:00 - 15:00

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij