Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rynek w Wiskitkach

Budynek Urzędu Gminy – Wiskitki

Odnowione centrum Guzowa

Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kownackiej w Wiskitkach

Stacja uzdatniania wody w Feliksowie

Gimnazjum, Liceum i Technikum w Wiskitkach

Trwają zapisy na warsztaty rękodzielnicze

czwartek, 29 stycznia 2015
Trwają zapisy na warsztaty rękodzielnicze
Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno- Społecznych w Puszczy Mariańskiej prowadzi zapisy chętnych do wzięcia udziału w warsztaty rękodzielnicze.

Warsztaty obejmują: tworzenie kwiatów z bibuły, tworzenie z wikliny papierowej, tworzenie biżuterii. Udział w kursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 lutego tego roku. Zapisywać można się dzwoniąc pod numer telefonu: 46/831-81-09.

Składy dwóch Komisji RG powołane podczas sesji budżetowej

środa, 28 stycznia 2015
Składy dwóch Komisji RG powołane podczas sesji budżetowej
We wtorek, 27 stycznia radni Rady Gminy Wiskitki podczas obrad sesji budżetowej powołali składy dwóch Komisji RG.

W wyniku głosowań na proponowane kandydatury w skład Komisji Oświaty, Kultury i Promocji weszli: Andrzej Lemański, Agnieszka Szymańska, Sławomir Milczarek, Stanisław Kajrukszto, Paweł Dziemiańczyk. Decyzją radnych w Komisji Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pracować będą: Edward Majewski, Marek Bednarek, Bogdan Stygienko, Andrzej Lemański, Leszek Śmigiera, Jacek Wawrzyniak, Andrzej Ciesielski.

Już ustanowione to Komisja Rewizyjna w której pracują: Sławomir Milczarek- Przewodniczący, Bogdan Stygienko, Jacek Wawrzyniak, Paweł Dziemiańczyk, Janusz Trzciński. W skład Komisji Budżetowej weszli: Leszek Kopczewski- Przewodniczący, Rafał Mitura Wiceprzewodniczący, Stanisław Kajrukszto, Edward Majewski, Dariusz Pieńkosz. Oprac. J&A Media
...

Sławomira Kuczkowska Sołtys z długoletnim stażem

środa, 28 stycznia 2015
Sławomira Kuczkowska Sołtys z długoletnim stażem
Sławomira Kuczkowska Sołtys Sołectwa Morgi funkcję społeczną pełni już od 1975 roku. Pani Sołtys miała w swojej pracy jedną kadencję przerwy, wróciła, by kontynuować działalność. Funkcja Sołtysa jest odpowiedzialna i zaszczytna.

Pani Sławomira uczestniczy w sesjach Rady Gminy, przekazuje informacje swoim mieszkańcom, roznosi nakazy podatkowe i służy radą w wielu kwestiach. Sławomira Kuczkowska teraz jest na zasłużonej emeryturze, przez dwadzieścia pięć lat pracowała w Zakładach Lniarskich w Żyrardowie. Pani Sławomira jest mamą dwójki dzieci oraz babcią siódemki wnucząt, ma także pięcioro prawnucząt. Pani Sołtys za swoją pracę otrzymała wyróżnienie gminne.

Jak mówi bardzo lubi spotkania z ludźmi. Pytana o to z czym zwracają się do niej mieszkańcy, odpowiada, że z reguły pytają o remonty dróg. -Mamy coraz więcej nowych mieszkańców, którzy sprowadzają się na nasz teren, głównie z Warszawy- mówi Sołtys Sołectwa Morgi. J&A Media

Budżet Gminy Wiskitki uchwalony jednogłośnie

środa, 28 stycznia 2015
Budżet Gminy Wiskitki uchwalony jednogłośnie
Gmina Wiskitki ma budżet na 2015 rok. Plan finansowy został uchwalony jednogłośnie, niemal bez dyskusji na Sesji Rady Gminy. Budżet zamyka się kwotą ponad 32 mln złotych, z czego ponad 34 % zostało przeznaczonych na inwestycje. Istotną sumę stanowią remonty dróg, modernizacja obiektów sportowych i budowa kanalizacji.

W budżecie zarezerwowano pieniądze na około 30 zadań. Największą inwestycją jest budowa kanalizacji. Niemniej ważne są budowa i remonty dróg gminnych. W planach kontynuacja budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach, kontynuacja przebudowy stadionu, obiektów OSP. W planach Gminy także modernizacje budynków oświatowych (obiekt Szkoły Podstawowej w Guzowie), modernizacja ośrodków zdrowia w Wiskitkach, Guzowie i Jesionce. Prócz tego Gmina zainwestuje w oświetlenie ponad 500 tysięcy złotych.

W tym roku samorząd chce też przygotować dokumentację projektowo- techniczną obiektu przedszkola i domu kultury. Nieruchomość na której miałby powstać obiekt jest przygotowana, została scalona. Tradycyjnie dużą pozycją budżetową są zadania oświatowe. J&A Media

...

5 lutego- szkolenie MODR -u i KRUS -u

środa, 28 stycznia 2015
5 lutego- szkolenie MODR -u i KRUS -u
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie zapraszają na szkolenie 5 lutego do Urzędu Gminy w Wiskitkach.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.00. Szkolenie zatytułowane jest ,,Zagroda edukacyjna- definicja, korzyści dla rolnika, cele edukacyjne, zasady uczestnictwa w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”. Organizatorzy zaproponują też udział w konkursie ,,Pracuj bezpiecznie w gospodarstwie rolnym”. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają także kalendarze na 2015 rok. W imieniu organizatorów zapraszamy.

InPost nowym operatorem usług pocztowych dla KRUS

poniedziałek, 26 stycznia 2015
InPost nowym operatorem usług pocztowych dla KRUS
Usługi InPostu obejmują dostarczanie interesantom KRUS listów zwykłych, rejestrowanych lub ekspresowych oraz za potwierdzeniem odbioru, ponadto paczek i przesyłek kurierskich.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie al. Niepodległości 190 informuje, że od 01.01.2015 r. nastąpiła zmiana operatora pocztowego na świadczenie na rzecz KRUS usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. Nowym operatorem pocztowym, wybranym w Kasie w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, jest firma InPost S.A.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe w art. 40 zobowiązuje właścicieli nieruchomości do umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości, w celu prawidłowego i terminowego dostarczenia przesyłki do Adresata. W interesie wszystkich właścicieli nieruchomości jest posiadanie skrzynki pocztowej, gwarantujące otrzymywanie przesyłek pocztowych w terminie określonym przez operatora pocztowego.

Kasa zwraca się z uprzejmą prośbą o dopełnienie powyższego obowiązku.

...

Wybory Sołtysów- terminy zebrań wiejskich

poniedziałek, 26 stycznia 2015
Wybory Sołtysów- terminy zebrań wiejskich
Trzydzieści osiem sołectw Gminy Wiskitki wkrótce wybierze nowych Sołtysów. Wybory zostały zarządzone w terminie od 5 lutego do 4 marca br. Wyboru dokonają wszystkie Sołectwa, bez względu na to, czy w ostatniej kadencji odbywały się wcześniejsze wybory. Tak było w Sołectwie Kamionka, gdzie poprzedni Sołtys złożył rezygnację oraz w Sołectwie Janówek, gdzie w trakcie kadencji zmarła pani Sołtys. Wybory będą się odbywały w zależności od możliwości sołectw w szkołach, świetlicach, OSP lub prywatnych domach sołtysów.

Pierwsi swoich sołtysów wybiorą mieszkańcy wsi Nowy Drzewicz, Cyganka, Czerwona Niwa, Antoniew, Morgi i Działki, bo w kolejności 5,6 i 9 lutego. Jako ostatni swoich sołtysów będą wybierać Starowiskitek, Starowiskitek -Parceli, Tomaszewa, Wiskitek, Jesionki, bo w pierwszych dniach marca. Zebrania wiejskie będą odbywały się po południu lub wieczorami. W wyborach zgłaszanie są kandydaci, na których w tajnym głosowaniu mieszkańcy wsi oddają głosy. Wybory odbywają się w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy, oraz komisji skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów.
Czytaj strona numer 2, terminy zebrań.
J&A Media

Parking na 80 miejsc w Miedniewicach

niedziela, 25 stycznia 2015
Parking na 80 miejsc w Miedniewicach

 W pierwszej połowie tego roku przy sanktuarium w Miedniewicach powstanie parking na 80 miejsc. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został rozstrzygnięty w połowie stycznia br. Jeśli pogoda pozwoli, parking może powstać do kwietnia br. Powstanie na działce między istniejącym wyasfaltowanym miejscem do parkowania, a budynkiem OSP Miedniewice. Dziś istnieje tam ogrodzona, pusta działka, która jest udostępniana parafianom i pielgrzymom na prowizoryczny parking w razie potrzeby. Dlatego teren ten został wzmocniony warstwą kruszywa i destruktu. Dzięki inwestycji miejscowość, sanktuarium oraz parafianie zyskają solidny parking, który pomieści 80 samochodów. 73 miejsca zaprojektowano dla samochodów osobowych, 3 miejsca dla autokarów i 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parking zostanie wzmocniony, odwodniony i wybrukowany.

...

Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników

sobota, 24 stycznia 2015
Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł. Terminy składania wniosków przez producentów rolnych tj.: od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., oraz - od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami ) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, oraz 1 -31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druk wniosku można znaleźć pod tym adresem:

http://wiskitki.bip.net.pl/?a=521

Sesja Budżetowa- 27 stycznia

sobota, 24 stycznia 2015
Sesja Budżetowa- 27 stycznia

 Na jednej z najważniejszych Sesji w roku spotkają się 27 stycznia Radni Rady Gminy Wiskitki. Radni skupią się na omówieniu i uchwaleniu przygotowanego planu finansowego na 2015 rok. W porządku obrad znalazło się 12 punktów. Radni powołają Komisje Oświaty, Kultury i Promocji, oraz Komisję Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. W punkcie 9 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na ten rok. Obrady rozpoczną się w sali konferencyjnej UG o godzinie 11.00. Poniżej porządek obrad V Sesji. Zaprasza Przewodniczący Rady Gminy Wiskitki Andrzej Lemański.


...
Wpisy 131-140 (z 1102)
 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >| 
Monitor Polski Dziennik Ustaw

Dane adresowe:

  Urząd Gminy w Wiskitkach
  ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
  NIP: 838-14-26-466

Dane kontaktowe:

tel.: (46) 856 72 12, (46) 856 72 16
tel.: (46) 856 72 84, (46) 855 47 58
e-mail:
sekretariat@wiskitki.pl
fax: (46) 855 41 54

Godziny pracy Urzędu:

pon, śr, czw  8:00 – 16:00
wtorek  8:00 – 17:00
piątek 8:00 - 15:00

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij